Мета курсу «Облік і звітність в оподаткуванні» полягає у формуванні сучасної системи знань з теорії і практики ведення обліку та підготовки податкової звітності за даними бухгалтерського обліку.

Завдання: вивчення теоретичних та організаційних основ податкової системи України, нормативного регулювання обліку в системі оподаткування вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності; засвоєння основних принципів організації та ведення бухгалтерського обліку з метою нарахування податків та зборів; вивчення порядку обчислення та сплати податків і зборів; набуття практичних навичок документального оформлення операцій з нарахування (обчислення) і сплати податків та зборів; ознайомлення з методикою складання і порядком подання основних звітних форм підприємств-платників податків.

Предмет: фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання та її результати.