Мета вивчення курсу  – формування системи базових знань у сфері теорії управління, розуміння концептуальних завдань системного управління організаціями, набуття вмінь та навичок розробки та прийняття управлінських рішень.