Курс "Проектний менеджмент" читається для студентів:


Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

    • Документознавство та інформаційна діяльність

    • Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна


Метою курсу є формування у студентів спеціалізованих компетенцій з розробки проектів (соціальних, культурних, урбаністичних).