Курс "Проектний менеджмент" читається для студентів:


Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

  • 052 Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна


Метою курсу є формування у слухачів спеціалізованих компетенцій з розробки проєктів (соціальних, культурних, урбаністичних).