Ця навчальна дисципліна є нормативною для вивчення студентами 2-го та 3-го курсу стаціонарної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030509 "Облік і аудит".


Примітка: +заочне