Код та найменування спеціальності: 

035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Код та найменування спеціальності: 

  • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

    • Менеджмент перекладацьких процесів.

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • денна

    • заочна