Матеріали курсу розробив ст.викл. кафедри цивільно-правових дисциплін Лідовець Тетяна Миколаївна