Мета вивчення курсу - надання знань про зміст, структуру, порядок складання і використання звітності підприємства.

Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна