Матеріали до курсу розробив ст.викл. кафедри документознавства та інформаційної діяльності Прасюк Оксана Валентинівна