Матеріали до курсу розробив к.філол.н., доц. кафедри міжнародної мовної комунікації Крайчинська Галина Вацлавівна