Матеріали до курсу розробив к.і.н., доц. кафедри релігієзнавства і теології Якубович Михайло Михайлович