Код та найменування спеціальності: 

 • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: 

 • Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна

I. Опис навчальної дисципліни
Курс Медіатехнології покликаний сформувати технологічні компетентності студентів спеціальності журналістика. В другому семестрі студенти знайомляться з засадами застосування професійних технологій для ефективної комунікації в умовах інформаційного суспільства. Студенти досліджують як технічні так і програмні засоби комунікації, їх функціонал, можливості, формують власні екосистеми ефективної комунікації, практикують використання  хмарних технологій.

II. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета курсу Медіатехнології - дати студентам знання та навички необхідні для ефективної комунікації за допомогою сучасних ІКТ, а також створення медійних продуктів  . Сформувати базові навички та розуміння каналів та інструментів комунікації. Ознайомити з особливостями роботи цифрової редакції, можливостями сучасної медійної організації. 

Головні завдання дисципліни:

 • Ознайомити студентів з сучасними професійними медійними технологіями та інструментами;

 • Практикувати використання хмарних технологій  для ефективної комунікації та коворкінгу.

 • Сформувати у студентів розуміння особливостей каналів передачі інформації та принципів творення різних видів медіаконтенту для різних каналів

 • Практикувати роботу з професійною технікою

 • з'ясувати ключові терміни та поняття курсу медіатехнологій.

 • з’ясувати специфіку творення та обробки візуального контенту

 • з’ясувати специфіку творення та обробки текстового контенту;

 • з’ясувати специфіку творення та обробки аудіального контенту

 • з’ясувати специфіку виготовлення конвергентної мультимедійної продукції