Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: 

  • Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


I. Опис навчальної дисципліни 

Курс Конвергентні медіа інтегрує навички та знання студентів у галузі нових медіа. У рамках цієї дисципліни студенти навчаться забезпечувати конвергентне висвітлення важливих суспільних тем, створювати мультимедійні історії для WEB, ефективно поєднувати текст, зображення, аудіо, відео, інфографіку; залучати аудиторію до обговорення.


II. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета курсу Конвергентні медіа - дати студентам відчуття роботи в мультимедійній редакції інтернет видання. Сформувати базові навички та розуміння конвергентної журналістики. Ознайомити з особливостями роботи цифрової редакції, можливостями сучасної медійної організації. 

Головні завдання дисципліни:

  • З’ясувати особливості написання мультимедійних матеріалів для WEB

  • З’ясувати специфіку роботи з платформами управління контентом

  • Навчитися в різний спосіб включати в матеріали аудіо та відео

  • Пояснити як розробляти, продукувати, редагувати, монтувати та публікувати аудіо та відеоматеріали для WEB

  • Пояснити як працювати в команді і дотримуватися дедлайнів

  • Пояснити як розробляти тематику та де шукати новини.