Код та найменування спеціальності: 

    • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна
    • Заочна