Матеріали до курсу розробив д.пол.н., проф. кафедри англійської філології Худолій Анатолій Олексійович