Курс призначений для розміщення наукових робіт студентів гуманітарного факультету

Код та найменування спеціальності: 

  • 033 Філософія
  • 034 Культурологія
  • 035. Філологія
  • 061 Журналістика
  • 031 Релігієзнавство

Спеціалізація:

  • 035.01 Філологія. Українська мова і література
  • 035.01 Філологія. Українська мова і література (літературна творчість)

Рівень вищої освіти: 

  • Перший (бакалаврський)
  • Другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна