Курс призначений для розміщення наукових робіт студентів факультету романо-германських мов


Код та найменування спеціальності: 

  • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Рівень вищої освіти: 

  • Перший (бакалаврський)
  • Другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • заочна