Курс призначений для розміщення наукових робіт студентів факультету політико-інформаційного менеджменту.

Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
 • 052 Політологія 
 • 053 Психологія 
 • 229 Громадське здоров’я 
 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: 

  • Перший (бакалаврський)
  • Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна
  • Заочна