Навчальна дисципліна «Міжнародна інформація і комунікація» є складовою підготовки бакалаврів ОПП «Країнознавство», в якій викладаються концептуальні і методичні засади використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій для збору, аналізу і використання інформації в міжнародних інформаційних потоках в умовах інформаційного суспільства.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 
    • Країнознавство

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна