Мета курсу: формування знань з методології, методики та інструментарію побудови економетричних моделей, їх аналізу та використання.

Завдання курсу: вивчення теорії та набуття практичних навичок економетричного аналізу та моделювання.

Предмет курсу: методологія, методи та інструменти економетричного аналізу.