Дослідна практика студентів ІІ курсу спеціальності «Громадське здоров’я» спрямована здобути професійні компетентності і практичні навички щодо підготовки та написання самостійної наукової праці, сприяти усвідомленню студентами рівня підготовки до майбутньої професійної (дослідної) діяльності в галузі громадського здоров’я. Засвоєння практичних навичок щодо розробки та реалізації дослідження зі спеціальності «Громадське здоров’я» починається з дослідної практики студентів, яка є важливим етапом підготовки науковців в галузі охорони здоров’я.

Код та найменування спеціальності: 

229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна