Мета навчальної дисципліни - ознайомити студентів із принципами організації та управління процесом відеовиробництва; особливостями технічних характеристик сучасного обладнання та програмного забезпечення, необхідного для формування та розповсюдження якісного контенту різних типів складності; нюансами робочого процесу різних підрозділів телевізійного каналу на всіх етапах створення та обробки телепередач.

Код та найменування спеціальності: 

·         061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна