Метою курсу є ознайомити студентів з особливостями бізнес-аналітики у інформаційній сфері, а також сформувати професійні компетенції прикладного спрямування.


Курс "Бізнес-аналітика в інформаційній сфері" читається для студентів:

Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

    • Документознавство та інформаційна діяльність

Рівень вищої освіти: Другий (магістреський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна