Предметом нормативної навчальної дисципліни є міжнародні відносини  в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема роль та місце країн АТР у сучасній системі міжнародних відносин.

Мета дисципліни «Міжнародні відносини в АТР» полягає в тому, щоб дати студентам комплексні знання та цілісне бачення проблеми розвитку та функціювання міжнародних відносин в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні; дати

Студентам уявлення про основні закономірності формування і функціонування східно-азіатської підсистеми міжнародних відносин, події та персоналії, познайомити з основними джерелами і дослідженнями, дати навички самостійного пошуку матеріалів з досліджуваних проблемам.


Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Країнознавство

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна