Метою навчальної дисципліни «Політичні доктрини ХХ та ХХІ століття» є вивчення теоретико-методологічних засад, сутності, характеру та основних функцій аналізу політичних теорій та доктрин; ознайомлення з історією зародження і розвитку політичних теорій та доктрин, основними етапами та принципами їхнього розвитку; поглиблення знань аспірантів щодо практичного застосування теоретичних засад аналізу  динаміки політичних процесів.


Код та найменування спеціальності

  • 052 Політологія

Спеціалізації

·         Політологія.

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання

·         Денна.

·         Заочна.