Опис дисципліни.

У ході занять студенти ознайомляться як з теоретичними аспектами сучасної авторської журналістики, так і з низкою питань практичного, прикладного характеру. Зроблена спроба систематизації жанрів авторської журналістики в Україні і за кордоном. З урахуванням досвіду вітчизняної і зарубіжної практичної журналістики розробником програми підібрані актуальні приклади із ЗМІ. На основі вивчення та аналізу публікацій виявляються загальні, базові, подібності даних жанрів, а також їх специфічні особливості, відмінності авторських жанрів у різних медіа-системах.

II. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Ознайомити студентів з сучасною українською та зарубіжною авторською журналістикою.Код та найменування спеціальності: 

061 Журналістика

Спеціалізації: 

Управління, організація і виробничо-технічна робота в ЗМК; наукова та викладацька діяльність

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна.

Заочна.