Метою курсу є формування професійної комптентності майбутнього фахівця з психологічних основ педагогічної діяльності, розвиток психолого-педагогічної культури? а також розвиток інтелектуального і духовного потенціалу майбутнього фахівця 

Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Спеціалізації: 

Вікова та педагогічна психологія.

Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна