Код та найменування спеціальності: 

  • 052 Політологія

Спеціалізації: 

    • Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна