Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними викликами, що зявились у міжнародних відносинах з початком ХХІ ст. та формування  у них самостійного та критичного ставлення до явищ та процесів міжнародного життя.


Для бакалаврату спеціальності 052 Політологія:

 

Код та найменування спеціальності

·       052 Політологія

Спеціалізації

·       Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

·       Денна

·       Заочна