Мета навчальної дисципліни – розкрити складні процеси утворення ОУН і УПА, різноманітні, в тому числі гостро дискусійні, аспекти їх діяльності.

Пропонований курс має на меті, з одного боку, продемонструвати необхідність накласти табу на політизацію теми національно-визвольного руху в Україні, а з другого, пояснити необхідність потреби її об’єктивного та комплексного вивчення, оскільки без неупередженого розгляду феномену ОУН, УПА, їхніх очільників студенти не зможуть ґрунтовно вивчити особливості політичної та військової історії України попереднього століття, зрозуміти суспільно-політичні й ідеологічні аспекти боротьби національного руху опору, безкомпромісний, жорстокий характер протиборства.

Для бакалаврату спеціальності 032 Історія та археологія:
Код та найменування спеціальності: 
032 Історія та археологія
Спеціалізації: 
Історичний туризм
Історія міжнародних відносин
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Форма навчання: 
Денна
Заочна