Мета вивчення курсу засвоїти теоретичні положення  проекційної діагностики особистості за почерком та опанувати основи методики графологічних досліджень та лінгвістичної експертизи.

 Діагностика особистості за почерком є відносно новим методом дослідження особи підозрюваного у криміналістиці. Даний метод базується на сучасних досягненнях у галузі психології, психодіагностики та графології.

Код та найменування спеціальності: 

  • 081 Право (освітньо-професійна програма)

Спеціалізації: 

    • Право 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна