Кожна людина проживаючи на тій чи іншій території є членом її територіальної громади. Якими фінансовими ресурсами володіють її органи місцевого самоврядування, який їх склад, як вони формуються і на скільки ефективно ними управляють – на всі ці питання дасть відповідь навчальна дисципліна «Місцеві фінанси». Перші теми курсу розкривають особливості складу місцевих фінансів, їх роль у розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці (АТО) шляхом реалізації своїх функцій. Наступні теми містять питання особливостей формування фінансових ресурсів місцевими бюджетами АТО у ході реалізації процесу децентралізації в Україні. На сьогодні є важливим питання фінансової самодостатності кожної адміністративно-територіальної одиниці, що відображено у послідуючих темах курсу, розкрито особливості фінансового вирівнювання через міжбюджетні трансферти. Завдяки отриманим знанням Ви зможете активно приймати участь у вирішенні питань розвитку своєї території, оцінці та аналізі ефективності формування, використання коштів в межах територіальної громади. Бути активним членом своєї громади, вміти аналізувати як використовується майно комунальної форми власності, як залучати грантові кошти на свою територію, як захищати інтереси своєї територіальної громади і впливати на органи місцевого самоврядування у прийнятті ними рішень, розробляти програми соціально-економічного розвитку та стратегії розвитку своєї території – все це Ви зможете здійснювати опанувавши навчальну дисципліну Місцеві фінанси.  


Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна
  • Заочна