Мета вивчення курсу – сформувати у студентів системне уявлення про розвиток світової політичної думки як цілісного процесу концептуального осмислення теоретичних проблем політичного характеру; узагальнити досвід багатьох поколінь відомих мислителів, філософів, політичних діячів у вирішенні політичних питань.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна