Мета вивчення курсу передбачає освоєння філософських аспектів літератури як особливого людського досвіту й типу буття. Відповідно, аналіз цих текстів, зокрема виявлення онтологічних, феноменологічних та антропологічних “кордонів” літератури, дає змогу отримати більш повне враження про її формовияви та сутність.


Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна