Мета вивчення курсу - розгляд закономірностей становлення, функціонування та зміни міжнародних систем, дій та взаємодій міжнародних систем різних рівнів та структур у конкретних проявах в умовах глобального розвитку і в контексті світового політичного процесу. Студенти повинні отримати необхідний комплекс знань про природу та закономірності становлення і розвитку сучасної світової системи, про зв'язок у функціонуванні світової та регіональних систем, сформувати навички раціонально-критичного осмислення світосистемних процесів. 

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Країнознавство

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна