Історія політичної думки в Україні дає відповідь на питання про те, які історично визначені, соціально й політично конкретизовані погляди на суспільство, державу і право розроблено у вченнях минулого, як відповідні погляди співвідносились з позиціями соціальних прошарків тогочасного суспільства, інтереси якої соціальної групи вони виражали, яку політичну позицію займав автор відповідного вчення. Складовою теоретичного аспекту даної науки є філософські категорії та світоглядні принципи, які дають змогу прослідкувати спосіб обґрунтування конкретних державно-правових поглядів, дати оцінку соціальній цінності відповідних концепцій, ідей, вчень.

Історія національної політичної думки минулого подана в предметі даної дисципліни не як історія державознавства, а у вигляді відповідних теоретичних досліджень проблем держави як особливого політичного явища і установи в широкому контексті інших політичних явищ, відносин та інститутів, у взаємозв’язку і взаємодії з ними, тобто так як проблематика теорії державності досліджувалась різними мислителями в реальній історії політичної думки України.