Навчальний курс передбачає вивчення історичних аспектів даного феномену, існуючих підходів вітчизняних і закордонних дослідників щодо вивчення явищ аналізу та прогнозу зовнішньої політики,  вивчення та засвоєння методології аналізу та прогнозу політичних подій. Важливою складовою є вивчення англомовних першоджерел тих дослідників, які присвятили свої дослідження вивченню даного явища.