Мета курсу: сприяти формуванню у студентів систематичного та обґрунтованого знання про функціонування політичних технологій у сучасному світі, інформаційно-комунікаційну природу політичної діяльності.

Після вивчення курсу студенти повинні:

знати:

1)    поняття політичних технологій та їх різновидів;

2)    специфіку технологій та методів аналізу політичних комунікацій;

3)    алгоритм реалізації інформаційних кампаній в політичній сфері;

4)    особливості роботи з клієнтами в політичній сфері.

вміти:

1)    розробляти та надавати рекомендації щодо організації та проведення пропагандистських, рекламних, PR-акцій на замовлення політичних та громадських організацій;

2)    аналізувати політичні ситуації та конфліктні ситуації; 

3)    розробляти сценарії політичних перформансів;

4)    аналізувати політичні тексти з точки зору їх приналежності до політичного наративу.