Курс викладається студентам магістеріуму заочного відділення спеціалізації "Міжнародні відносини".


+заочне