Курс дозволить поглибити знання вміння та навички володіння сучасним програмним забезпеченням офісу, відомим з курсу інформатики, а також новим, яке ще нерозглядалося.

Код та найменування спеціальності

 • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації

  • Мовний менеджмент бізнесу та туризму; 
  • Освітній менеджмент; 
  • Менеджмент перекладацьких процесів; 
  • Мовні технології; 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання

  • Денна;
  • Заочна