Формування в докторів філософії уміння використовувати інформаційні технології, мережні ресурси та інші програмні продукти для здійснення наукового дослідження