Код та найменування спеціальності: 

  • 081 Право

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна