Навчальна дисципліна «Українська діаспора та її роль у боротьбі за українську державність» передбачає формування у майбутніх спеціалістів системи знань про історію українців поза Україною, діяльності їх політичних, громадських, релігійних організацій, державних утворень в еміграції, ролі діаспори у творенні позитивного образу України в світі. 

Фахівцям з міжнародних відносин та країнознавства вивчення дисципліни стане у нагоді при роботі в дипломатичних представництвах, у туристичній діяльності тощо.
+ заочне