1. Археологічна практика (6.020302 ІСТОРІЯ).
  2. Педагогічна практика (032 Історія та археологія (бакалаврат)).
  3. Музейно-архівна практика (Напрям підготовки 6.020302 Історія, спеціальність Історія, освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр").
  4. Дослідницька практика (спеціальність 032 Історія та археологія (3-й курс)).