Метою є розгляд специфіки філософії, проблем, пов’язаних з філософською онтологією та філософською антропологією. Також в доступній формі сформувати уявлення про її проблематику, засоби й методи, поняття й категорії, що допомогло б самостійно орієнтуватися в проблемах сучасності.

Завдання вивчення дисципліни є набуття знань про сутність та значення філософії, основні філософські ідеї, що пройшли випробування часом, основні проблеми філософської онтології та антропології.