Навчальний курс «Англійська мова» для студентів ІІ курсу спеціальностей «Літературна творчість» та «Українська філологія» спрямований на формування та вдосконалення мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих здібностей (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення). Курс зорієнтований на розвиток умінь та навичок роботи з спеціалізованою літературою англійською мовою, написання професійно орієнтованих робіт і статей, обговорення питань професійної тематики та збагачення словникового запасу.