Мета дисципліни полягає у вивченні філософської проблематики пізнання та ролі знання у житті та становленні людини. Студенти прослухавши цей курс повинні знати основні складові теорії знання та пізнання, їх становлення та особливості та вміти оперувати категоріальним апаратом, виокремлювати особливості практичної дійсності і пізнавального процесу та особистісного чиннику людини в ньому.