Мета курсу – ознайомити студентів із теоретичними проблемами української неології й неографії; освоїти основні принципи укладання словників авторських новотворів із використанням новітніх комп’ютерних технологій; сформувати навички дослідницької роботи зі словниками неологізмів.