Мета курсу – ознайомити студентів із концепціями корпусної лінгвістики; освоїти основи новітніх технологій для швидкого отримання потрібного мовного матеріалу; сформувати навички дослідницької роботи з корпусами української мови.