Курс "Англомовна лексика міжнародного правосуддя" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів лексичних мовних навичок, а також фонетичних та граматичних, і, крім цього, на розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного  та  писемного  мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні лексикою англійської мови міжнародного правосуддя у процесі мовленнєвого спілкування. Разом з іншими професійними уміннями, студент повинен бути здатним ефективно спілкуватися англійською мовою у професійному середовищі.