Курс передбачений навчальним планом для магістрів спеціальності "Право", вивчаються актуальні проблеми кримінального права та процесу.